Akçakale Sosyal ve Kültürel Durumu

 

 

 

İlçe merkezi ve köylerde halkın büyük bir çoğunluğu toprak ve kerpiçten yapılma, sağlıksız evlerde oturmaktadır. Halkın gelir seviyesinin düşük olmasının yanında modern kargir binaların yapımında kullanılan malzemenin çevrede bulunmaması ve temininin güç olması bunun önemli bir sebebidir. Sosyal yaşantı tamamen yörenin kültür ve özelliklerini yansıtmaktadır. Giyim kuşamlarında, örf ve adetlerinde bunu görmek mümkündür. Birden fazla evlilik Ata Erkil aile yapısının katı bir şekilde devam etmesi kadının aile içinde önemli bulunması kendine özgü sosyal yaşantısının bir başka görüntüsünü teşkil etmektedir.            Her yıl Mayıs ayından itibaren çeşitli İllerde, İlçenin bazı köylerine pamuk işçiliğinde çalışmak üzere gidilir ve aile ekonomisine ek bir gelir sağlanmış olunur. Ekim ve Kasım ayı ortalarından itibaren ise İlçeye dönüş başlamaktadır. Bazen bir ailenin tüm üyeleri ile birlikte göçe katıldığı görülür. Geriye dönüş Ocak ayına kadar devam eder. GAP’ın kısmen faaliyete geçmesiyle, İlçemizde sulu tarım başlanmıştır. Bazı köylerimizde ise DSİ, Köy Hizmetleri ve GAP Eğitim Yayım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi kuruluşların çalışmaları ile sulu tarım yapılmaktadır.             İlçe halkı etnik yapı olarak bütünlük arz eder. Aşiret yapısı bölgede hâkimdir, ancak bazı aşiretlerde aşiret bağı zayıftır.
 

Daha önce konut sıkıntısı çekilen İlçemizde son zamanlarda bu sıkıntının azda olsa hafiflediği görülmektedir.
 

             Köylerdeki devlet yapısı İlköğretim okullarında, lojman mevcuttur. İlçemizde Sağlık Ocağına ait lojmanların ihtiyaca cevap vermediği gibi aynı zamanda Devlet Hastanesinin ön cephesini kapatmaktadır. Devlet hastanesine ait lojman bulunmamaktadır.                        İlçemiz Şanlıurfa İl merkezine diğer İlçeler gibi uzak değildir. İlçemiz İl merkezine 52 km. uzaklıkta olup,  ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır.  Mevcut karayolu,  trafik akışını sıkıntıya sokmakta ve bu karayolu ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı bu sıkıntının giderilmesi için Akçakale-Şanlıurfa yolunun duble yol haline getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Köye Yönelik Hizmetler İl Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince bu güne kadar bir çok stabilize köy yolu açılmış olup, İlçenin her yöresine her mevsimde ulaşmak mümkündür.             İlçe merkezine üç ayrı kuyudan içme suyu elde edilmektedir. Ayrıca iki İçme suyu şebekesi inşaatı daha bitirilmiş ve faaliyete geçirilmiştir. İki adet ayaklı ve bir adet gömme su deposu mevcuttur. İlçemizin içme ve kullanma su sorunu bulunmamaktadır. Köylerimizde ve mezralarında özellikle yaz aylarında su önemli sorun oluşturmaktadır. Bazı yerleşim birimlerine yaz aylarında tankerlerle içme suyu götürülmektedir. Suyun yeraltından motopomplarla çıkarılmasından dolayı bu tesislerin işletilmesinden doğan güçlükler problemin boyutunu büyütmektedir.             İlçe merkezi 1978 yılında elektriğe kavuşmuş ve enterkonnekte sisteme bağlanmıştır. İlçeye bağlı 87 köy ve 113 mezrada elektrik mevcut olup, elektriği olmayan yerleşim birimimiz yoktur. İlçenin elektrik projesi yeniden yapılmış olup, şehir şebekemizdeki trafo sayılarımız yeterli düzeye çıkartılmıştır. Ancak bu durum köy ve mezralarımızda mevcut değildir. 12 köyümüzde elektrik şebekesi bakım ve onarım işlemlerine başlanmıştır. 4 ayrı bölgeye kesici ve ölçü kabini yapılması gerekmektedir. Bu kabinlerin kurulması halinde elektrik arızaları asgari seviyeye indirilecektir.             TEDAŞ İşletme Şefliğinin işletme personel ve araç yetersizliği mevcut olduğundan bu kuruluş elektrik arızalarına zamanında müdahale edememektedir. Araç ve personel takviyesi yapıldığı takdirde bu sorunun ortadan kalkacağı muhakkaktır.             Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği İlçemizde Merkez Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi ile Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi mevcut olup, tüm sağlık teşkilatlarında 3. Uzman Doktor, 17 pratisyen doktor,  1. Diş Doktoru ve çeşitli branşlarda çalışan toplam 105 sağlık personeli ilçemize bağlı sağlık kuruluşlarında görev yapmaktadırlar.                                                                                                                                              Akçakale İlçesine bağlı bucak ve köylerde 5 Sağlık Evi mevcut olup, personel yetersizliğinden dolayı 4 sağlık evi kapalıdır. Bunlardan Güneren sağlık evi faal olup hizmet vermektedir. İmkanlar dahilinde en iyi sağlık hizmetleri verilmektedir. Özellikle İlçe merkezinde bulunan Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezinde büyük ölçüde personel sıkıntısı çekilmektedir. Araç, gereç ihtiyacı ile personel sıkıntısı giderildiği takdirde sağlık hizmetleri halkı tatmin edecek düzeye gelecektir.  TÜRK TELEKOM Bakım ve Onarım ekibi kendi binasında hizmet vermektedir. Akçakale İlçesine bağlı 87 köy ve bir çok mezrada telefon mevcuttur. Kurulu çalışır durumda bulunan santral sayısı liste halinde aşağıya çıkartılmıştır.           
 

 

      İlçemizde eğitim ve kültür seviyesi ile eğitim etkinlikleri istenen düzeyde değilse de başlatılan çalışmalarla eğitim ve kültürel faaliyetler ilçeye canlılık getirecektir.             Halen İlçe merkezi bünyesinde 1 Lise, 5 İlköğretim, 1 İmam-Hatip Lisesi, 1 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, 1 Ana Okulu, 1 Akçakale Özel Sürücü Kursu, 1 Öğretmen evi,  78 Birleştirilmiş Sınıf İlköğretim Okulu, 1Dershane ve 1 Etüt Merkezi bulunmaktadır. Bu okullardan 1 adedi kapalı durumdadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve buna bağlı kuruluş ve İlköğretim okulları ile diğer tüm okullarda toplam 190 sınıf öğretmeni, 92 Branş öğretmeni, 4 okul öncesi öğretmeni, 5 Yedek Subay sınıf öğretmeni, 26 sözleşmeli öğretmen ve 20 ücretli öğretmen olmak üzere toplam 337 öğretmen görev yapmaktadır. Öğretmeni olmayan köy ilköğretim okulu bulunmamaktadır.  İlçemizde 15.478. İlköğretim okulları öğrencisi öğrenim görmektedir. Köy Okullarımızda 203 öğretmen görev yapmaktadır.               Bir yaygın eğitim kurumu olan Halk Eğitim Merkezi, 12 adet 1 Kademe ve  2 kademe  okuma-yazma kursu ile 3.adet bilgisayar, 5.adet biçki-dikiş, 1.adet Yabancı dil,  5. adet Makine nakış, 2. adet ana sınıfı, 4.adet Anadolu lisesi ve koleje hazırlık, 2.adet üniversiteye hazırlık,  1. adet kalorifer-ateşçi, 1.adet makine-nakış ve çeşitli dallarda olmak üzere toplam 35 kurs  mevcuttur. Halk Eğitim Merkezinin öğrenci ve vatandaşların birlikte yararlandıkları bir kitaplığı mevcuttur. Halk eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için hizmet binasına ihtiyaç vardır. Harran Üniversitesine bağlı olarak İlçemizde bir Meslek Yüksek Okulu bulunmakta eğitim ve öğretimine devam etmektedir.             İlçemizde bir kütüphane yapılmış olup, Kaymakamlık katkılarıyla hizmet vermektedir. İlçe Öğretmen evi bünyesinde de bir kütüphane oluşturulmuş ve öğrencilerin hizmetine açılmıştır. Ayrıca İlçe Kaymakamlığı tarafından İlçe Halk Kütüphanesine bir konferans salonu yapılmıştır.  İlçede basın ve yayın evleri yoktur. Halk gazete, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını İlçemiz merkezinde mevcut dört özel kitap ve kırtasiye bayiinden sağlamaktadırlar İlçede sinema,   tiyatro gibi eğlence yerleri yoktur.   Halk boş vakitlerini kahvehanelerde geçirmektedir.  Bu yüzden okullar ve bazı gezici tiyatro, piyes ve folklor oyunlarına büyük ilgi gösterilmektedir. İlçede sportif faaliyetler gün geçtikçe artmaktadır. Şanlıurfa mahalli liglerine katılan Akçakale Spor Kulübü ve Akçakale Tarım Spor atletizm ekibi mevcuttur. İlçemizde İlköğretim okulları, Lise ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulu bünyesinde sportif faaliyetler yürütülmektedir. Özellikle Yatılı İlköğretim Okulunun Türkiye genelinde birçok başarıları bulunmaktadır. Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Akçakale İlçe merkezine bir semt sahası yapılmış ve faaliyete geçirilmiş olup bunun yanında bir portatif tribün yapılmıştır.   
 

Ayrıca İlçemiz Belediyesince Akçakale İlçe merkezine stadyum yapımı için yer tahsisi yapılmıştır. Yine İlçemizde Akçakale Kaymakamlığı tarafından gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesi için 75. Yıl Halı Futbol sahası ile Akçakale Lisesi bahçesinde kapalı spor salonu yapılmaktadır. Halı Futbol sahası hizmete açılmış, kapalı spor sahasının yapımı yarım kalmıştır.