Kelaynak

KELAYNAK.

Dünya genelinde sadece Birecik ve Kuzey Afrika'ya üremek için gelen İ bis olarakta bilinen nesli tükenmeye ba şlam ış bir göçmen kuş türüdür. Latince "Geronticus Eremita" olarak adlandırılır. Her yıl şubat ayı ortalarında ilçeye gelip yerleşen kuşlar temmuz ayı ortalarından itibaren yöreden ayrılırlar. 1956'lı yıllara kadar sayısı binlerle ifade edilen bu kuşlar; yasak avlanma, tarım ilaçlarının düzensiz ve aşırı kullanılması vb. nedenlerle beslenme kaynaklarını kaybedince, yok olmaya başlamışlardır.

25-30 yıl yaşayabilen bu kuşlar, Şubat ortalarında Birecik'e gelip kayalıklara yerleşirler. Üremelerini yapıp Temmuz ortalarında yavrularıyla birlikte Birecik'ten ayrılırlar. Kışları Kızıldeniz kıyılarında yaşadıkları tespit edilmiştir.

 

Kelaynaklar 1977 yı lında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulan "Kelaynak Üretme Ve Koruma istasyonu" nda Koruma altına alınmışlardır. Kelaynak kuşlarına yörede "Keçelaynak" denilmektedir.

KELAYNAK ÇEVRE FESTİVALİ.

Yörede bolluk ve bereketin sembolü olarak görülen ve kutsal sayılan kelaynaklar adına 1984 yılından beri düzenlenmekte olan bir festivaldir. Festivalin amacı ilçe ekonomisine katkı sağlamak, turizm faaliyetlerini yörede canlandırmak ve bir çevre koruma bilinci oluşturmaktır