Þanlýurfa

Þanlýurfaya Hoþgeldiniz. Þanlýurfa Ýçin Týklayýnýz.

þanlýurfa türkçe sayfalarý

Welcome to Sanliurfa. Click here for Sanliurfa.

english sanliurfa site

   

© Urfa.org içeriði, Creative Commons Attribution/Share-Alike Lisansý kapsamýndadýr.
Urfa.org Þanlýurfa ilinin tanýtýmý ve turizmine katkýda bulunmak için açýlmýþ tanýtým sitesidir.
Elinizde bulunan Þehrimize ait döküman, fotoðraf ve bilgileri bizimle paylaþýnýz.
 Email Kontrol webmaster@urfa.org